Visa at mga Kailangan para sa Pagpasok

Anong mga uri ng mga dokumento at papeles ang kailangan ng isang tao para sa pagpasok sa Alemanya depende sa higit sa lahat kung saan siya nanggaling at kung gaano katagal niya gustong manatili sa Alemanya. Importanteng makakuha ng kinakailangang impormasyon at pagsamahin ang lahat ng mga papeles ng medyo maaga sa oras bago mag-aral sa ibang bansa.

nagaaral sa germanySa pangkalahatan ay mayroong mga sumusunod na mga patakaran: Para sa mga mamamayan mula sa EU o mula sa bansang Island, Norway, Suisse o Liechtenstein kinakailangan lamang na may identity card sa pagpasok sa Alemanya. Hindi kinakailangan ang visa. Ang mga mamamayan mula sa ibang bansa sa halip ay kailangan ng visa kung mananatili sila sa Alemanya ng higit sa 90 araw. Mayroon ding  mga ilang patakaran para sa aplikasyon ng visa. Ang mga mamamayan mula sa mga bansang Australia, Israel, Japan, Canada, New Zealand, South Korea at sa USA ay maaaring mag-apply para sa kanilang visa kahit na nakarating na sila sa Alemanya. Para sa mga mamamayan mula sa ibang bansa kinakailangang mag-apply para sa visa bago pumunta sa Alemanya.

Kung mananatili ng mas mababa sa 90 araw sa Alemanya mayroong mas maraming regulasyon. Ang mga mamamayan mula sa mga tiyak na bansa ay maaaring pumasok sa Alemanya para sa pagkakataong ito ng walang visa. Ang mga ito ay Venezuela, Vatican City, Uruguay, Singapore, Seychelles, Paraguay, Panama, Nicaragua, Mexico, Mauritius, Malaysia, Macau, Croatia, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Chile, Brunei, Brazil, Bolivia, Bermuda, Barbados, Bahamas at Argentina.

Mas maraming detalyadong impormasyon at listahan ng mga tiyak na bansa ang maaaari ring matagpuan sa web pahina ng schengen visa  o sa pagpunta sa konsulado o sa embahada ng Alemanya ng sariling bansa. Para sa mga gusto lamang pumunta sa Alemanya para sa isang semestro mayroon ding mga konsehal ng impormasyon sa sariling unibersidad.

Kapag nag-aapply ng visa ay mayroong mga iba-iba para sa kung ano ang aaplayan. Kung anong uri ng visa na kailangan ay depende sa aplikasyon sa unibersidad ng Alemanya. Kung ang lugar ng unibersidad ay natiyak na at kumpirmado ang isang tao ay maaaring mag-apply para sa visa para sa pananatili para sa dahilang pag-aaral. Kung ang aplikasyon ay hindi pa kumpirmado o ang isa ay kailangang mag-apply para sa visa sa pagbisita sa unibersidad ng Alemanay o upang gumawa ng isang pagsusulit ang isa ay kailangang mag-apply ng visa para sa dahilang aplikasyon para sa unibersidad.

Ngunit mag-ingat, ang visa ay hindi nasasakop ang buong pananatili sa Alemanya. Ang mga normal na visa ay tumatagal lamang ng tatlong buwan. Pagkatapos nito, ang isa ay kailangang mag-apply para sa karagdagang permiso ng paninirahan sa Alemanya. Ito ay maaaring gawin sa Aliens Department pagkatapos magpalit ng isa ng tirahan sa Registration Office.

Para doon sa mga nalilito pa rin o sa kung sino pa ang may mga tanong ay maaaring pumunta sa International Office sa unibersidad ng Alemanya. Ang konsehal ay maaaring sagutin ang lahat ng mga importanteng mga katanungan at tandaan ang mga huling araw.

Upang makakuha ng visa at maya-maya ng permiso sa paninirahan ang isa ay nangangailangan ng tiyak na dokumento. Para sa visa ito ay kailangang magpakita ng health insurance in Germany (ReiseCare o Allianz) at isang katibayan ng tustusan. Ang Embahada ng Alemanya o ang Konsulado ay maaaring magsabi ng kung ano pa ang kailangan, halimbawa ang kaalaman sa Alemany, ang pagpapatotoo ng lugar ng unibersidad sa Alemanya.

Para sa permiso ng paninirahan kailangan ng pagpapatotoo ng Registration Office, health insurance, sertipiko ng pagpapatala, dokumento ng pagkakakilanlan at visa. Ito rin ay importanteng malaman na ang permiso ng paninirahan ay hindi magpakailanman kundi tatagal lamang ng dalawang taon. Para sa mga mag-aaral ng mas matagal maaaring pahabain ang permiso.

Lahat ng mga pormalidad ay medyo nakakalito at maaari ring tumagal ng mahabang panahon hanggang lahat ng mga dokumento ay nai-apply at nakumpirma. Kung kaya, talagang importante na makuha ang mga impormasyon sa tamang oras. Lalong-lalo na para doon sa mga mag-aaral ng buong oras sa Alemanya at isaayos ang kanilang paninirahan ng mag-isa. Kapag gumagawa ng semestro sa ibang bansa mayroong maraming tulong mula sa sariling unibersidad gayun din ngunit mabuti ring magsimulang magplano ng maaga.

Mga sanggunian at karagdagang impormasyon:

http://www.germany-visa.org/student-visa/
http://www.auswaertiges-amt.de/EN/EinreiseUndAufenthalt/Visabestimmungen_node.html