Sistema ng Pagmamarka sa Alemanya

Ang mga internasyonal na mga istudyante na nais mag-aral sa Alemanya ay kailangang malaman ang tungkol sa sistema ng pagmamarka sa Alemanya para sa dalawang kadahilanan. Una, ang isa ay kailangang isalin ang katunayan ng paaralan o ulat sa mga marka ng Alemanya para sa aplikasyon sa unibersidad ng Alemanya. Pangalawa, ito ay importante na maintidihan ang mga marka na natamo sa panahon ng kanyang pag-aaral para sa ibang aplikasyon at upang maipasa ang mga pagsusulit.

nagaaral sa germanyMayroong dalawang magkaibang sistema ng pagmamarka sa Alemanya. Ang una ay naglalaman ng mga marka mula isa hanggang anim. Ang ibig sabihin ng Isa ay napakagaling, ang ibig sabihin ng anim ay napakahina. Kapag ang isa ay nagtamo ng markang apat o mas malala pa siya ay di papasa sa pagsusulit. Ang sistemang ito ay pangunahing ginagamit sa Alemanya. Ito ay ginagamit sa paaralan magmula sa unang taon hanggang sampu at ito ay ginagamit din sa mga nangungunang mga kolehiyo at unibersidad. Ang mga malillit na hakbang sa sistema ng pagmamarka ay maaaring ipakita sa mga numerong decimal.

Ang buong pagsasalin ng mga marka ay:

1.0          Napakagaling

2.0          Magaling

3.0         Kasiya-siya

4.0         Sapat

5.0         Mahina

6.0         Napakahina

Sa mga huling taon ng Gymnasium, kung saan ang ibig sabihin ng taong 11  hanggang 13 sa lumang pamamaraan at taong 10 hanggang 12 pagkatapos ng reporma ng G8 ay mayroong bagong sistema ng pagmamarka. Ang sistemang ito ay nagbibigay ng mga puntos mula 0 hanggang 15 ay ginagamit dahil sa mga pagsusulit ng Abitur ay may mga puntos upang maipakita ang pang-wakas na grado. Dahil mas medaling kalkulahin ang pang-wakas na antas ang sistemang ipinakilala kamakailan. Ang sistema ng pagmamarkang ito ay siya ring batayang sistema para sa aplikasyon para sa unibersidad. Ngunit ang mga puntos ay maaari ding ipahayag sa grado mula s unang sistema.

15             Mas mabuti sa napakagaling

14

13             Napakagaling

12

11             Magaling

10

09

08             Kasiya-siya

07

06

05             Sapat

04

03

02             Mahina

01

00             Napakahina

Upang makuha ang pamantayang marka para sa Abitur ang mga puntos ng lahat ng mga pagsusulit sa mga nakaraang mga taon at ang mga puntos mula sa pang-wakas na pagsusulit ay ibinuod. Ang mga puntos mula sa pang-wakas na pagsusulit ay mas nagkakahalaga kaysa sa mga iba. Ang solusyon ay maaari ng kalkulahin bilang pamantayang grado.

Upang mag-apply para sa pwesto sa unibersidad kinakailangan para sa mga istudyante ng Alemanya na magkaroon ng bilang ng mga puntos. Para sa mga internasyonal na mga istudyante na may ibang sistema ng pagmamarka ito ay posibleng “isalin” ang kanilang mga grado. Ang mga kinakailangang dokumento ay matatagpuan sa webpage ng unibersidad ng Alemanya.

Ang mga pagsusulit sa mga unibersidad sa Alemanya ay sinusuri pagkatapos ng unang katibayan sa pagtatapos (isa hanggang anim). Ngunit salamat sa reporma sa Bologna at sa mga pagbabago sa sistema ng Bachelor at Master mayroong isang pangatlong katangian. Para sa bawat panayam o ehersisyo kasama ng naipasang pagsusulit sa unibersidad ang mga istudyante ay nakakakuha ng tinatawag na ECTS-points (European Credit Transfer System). Ang mga puntos ay ibinubuod sa katapusan ng mga pag-aaral at pinagsasama-sama kasama ng pangwakas na thesis at ang pamantayan ng lahat ng mga grado. Inilalaan ang mga ito makukuha ng isa ang kanyang pangwakas na katibayan.

Sa pandinig ay talagang kumplikado sa simula ngunit sa oras na ito ay nasa sistema na at nakakakuha ng sariling mga grado ay hindi na ito magiging mahirap.