Paano Mag-apply sa isang Unibersidad sa Alemanya?

Ang desisyon na mag-aral sa Alemanya ay lubos na maganda, dahil ang panahon sa ibang bansa ay makapagbibigay ng maraming positibong karanasan at ala-ala. Ngunit una sa lahat kinakailangang kumuha ng matitirahan sa paboritong unibersidad sa Alemanya. Ang matitirahan sa unibersidad sa Alemanya ay bihira lamang at hindi kahalagahan kung ang inaaplayan ay para sa isang buong pag-aaral o isang termino lamang, ang kumpetisyon ay mataas. At dahil dito importanteng makuha lahat ng impormasyon ng maaga at makumpleto ang lahat ng mga kinakailangang pormalidad.

Nagaaral sa GermanyKung nais mong gawin ang buong Bachelor- o pag-aaral ng Master sa Alemanya kailangan mong mag-apply kapareho ng isang istudyante ng Alemanya ngunit sa karamihan ng unibersidad ang lugar para sa mga internasyonal na mga istudyante ay masyadong bihira. Walang sentral na opisina para sa mga aplikasyon ng mga istudyante sa Alemanya, kung kaya’t kinakailangang mag-apply sa unibersidad kung gusto mong mag-aral. Ito ay maaaring nakakalito dahil maraming iba’t-ibang proseso ng aplikasyon depende sa unibersidad o programa ng pag-aaral. Ayon dito, ang isa ay kailangang matamo ang iba’t-ibang pangangailangan upang makapasok, manatili sa iba’t-ibang huling araw at magbigay ng iba’t-ibang mga dokumento.

Kung kaya ito ay unang kailangang unahin sa pagsiyasat sa webpage mula sa unibersidad o tumawag sa may pananagutang tagapayo upang makakuha ng pinaka –importanteng impormasyon. Kung aling mga pangangailangan ang kailangang matupad, aling mga espesyalidad ang mayroon para sa mga internasyonal na mga istudyante at aling mga dokumento ang kinakailangang makumpleto. Sa tekstong ito ay maaaring magbigay ng mga pangkalahatang basal tungkol sa proseso ng aplikasyon ngunit ang mga isahang unibersidad o paksa ay maaaring magkaiba mula doon.

Sa simula, kailangang malaman ang pagkakaiba sa pagitan ng mga programa ng pag-aara kasama ng mga kailangan sa pagpasok at sa mga programa ng pag-aaral na walang kasama. Ang mga programa na walang kinakailangan upang makapasok ay maaaring pag-aralan ng walang espesyal na karaniwang mga grado o ibang pagpapalagay. Kinakailangan pa ding mag-apply at magpalista para sa mga kadahalinang pormal. Ang ibang mga programa ay may mga limitasyon pagkatapos ng isa ay hindi na ito tinatanggap. Sa mas maraming kaso ang limitasyon ay ang mga grado. Sa isang tiyak na pamantayang grado, (iba-ibang clauses: NC) ang isa ay maaaring matanggap o hindi. Ang NC ay maaaring mag-iba bawat taon, depende sa dami ng istudyanteng nag-apply para sa programa. Maaari ring maging posible sa ibang mga kaso na pataasin ang sariling pamantayan kung hindi sapat ang taas upang matanggap. Ang mga internships, mga tinapos na edukasyon, mga panlipunang trabaho o pang-militar na tungkulin ay maaaring singilin. Depende kung gaano katagal ang naging trabaho at kung saang lugar ito pumasok ay maaari nitong maitulak upang tumaas ang pamantayan na grado. Kung ay isa ay hindi sigurado kung alin ang gawain na maaaring singilin, maaaring tanungin ang unibersidad.

Sa isang makatotohanang pagkakataon upang makuha ang pwesto sa paboritong programa ng pag-aaral, ang isa ay maaaring magsimula sa pagsasaayos ng aplikasyon. Sa bawat kaso ito ay maaaring maglaman ng kumpletong aplikasyon form mula sa unibersidad at isang pinaniniwalaang kopya ng panghuling katibayan (Abitur o kaparehong antas). Ang mga internasyonal na istudyante ay kailangan din ng patunay ng kakayahan sa wika, karapatan sa paninirahan at iba pa. Ang mas maraming impormasyon ay matatagpuan sa mga webpage ng mga unibersidad. Ang aplikasyon ay kadalasang nagsisimula sa online-form na kinakailang punuan.

Isang uri ng eksepsyon na programa ng pag-aaral na limitado sa buong Alemanya. Halimbawa, ang mga paksa ay medisina, dentistry, parmasiyotika at kalusugan ng mga hayop. Para sa mga paksang ito ang aplikasyon ay kailangang ipadala sa sentral na opisina  www.hochschulstart.de na nagbibigay na mas maraming impormasyon. Para sa ibang mga programa ang aplikasyon ay kailangang ipadala sa mga banyagang opisina ng mga unibersidad o ang isa ay maaaring mag-apply sa pamamagitan ng uni-assist. Ang uni-assist ay tumutulong sa mga internasyonal na mga istudyante kasama ng kanilang aplikasyon sa Alemanya ngunit humihingi ng perang kabayaran para sa serbisyo.

Kung ang gusto lamang ng isa ay gumawa ng programang pakikipagpalitan para sa isang termino ang aplikasyon ay kailangang gawin kasama ng sariling unibersidad. Ang karaniwan ay nagbibigay ng lahat ng kinakailangang impormasyon at nag-aalok ng mga pagpupulong.

Para sa lahat ng mga aplikasyon inirerekomenda na ipadala ang mga ito ng mas maaga kung kinakailangan. Ang mga huling araw ay halos kalahating taon bago magsimula ang termino at kung malaktawan ang huling araw ang aplikasyon ay hindi na tatanggapin pa. Maganda ring palagay na ipadala ito bago ang huling araw, upang magkaroon ng sapat na oras para sa mga nawawalang dokumento na maipasa.

Para sa mga naghahanap ng impormasyon sa oras ito ay hindi magiging problema na maipasa ang kumpletong aplikasyon at makakaasa sa kanilang oras sa ibang bansa.