Mga Iskolarsip at Pagtutustos

Ang pagdedesisyon na mag-aral sa ibang bansa kabilang din ang kaalaman kung ano ang mga gastos ay maaaring makabilang doon sa mga kung sino ang umiiral kapag nag-aaral sa bahay. Depende kung saan ka nanggagaling ang mga gastos sa Alemanya ay maaaring mataas o mas mura kaysa sa iyong sariling bansa. Ito rin ay importanteng malaman ang gastos kagaya ng para sa seguro sa kalusugan o para sa paglalakbay ay maaaring lumitaw.

Nagaaral sa GermanyAng mga kabayaran sa pagtuturo sa Alemanya ay medyo mura kung pagsasamahin sa ibang mga bansa. Karamihan ng mga unibersidad at teknikal na mga kolehiyo ay tinutustusan ng estado at sadyang maliliit na halaga ay tinutustusan ng mga istudyante. Sa Alemanya bawat estado ay maaaring magdesisyon kung ang kabayaran sa pagtuturo ay kinakailangan o pwede itong idespatsa. Ang pederal na estado ng Bayern, Hamburg at Niedersachsen ay sumisingil ng kabayaran sa pagtuturo na kung saan ito ay halos nagkakahalaga ng 500 euros, kung saan ito ay medyo may kamurahan. Ang ibang pederal na mga estado ay hindi sumisingil ng kabayaran sa pagtuturo ngunit ang iba ay may espesyal na regulasyon tungkol sa pangmatagalang-oras na mga istudyante o pangalawang katibayan.

Ang mga istudyante ay dapat na magbayad ng iba pang halaga ng pera na tinatawag na kabayaran para sa semestro. Sa pamamagitan ng kabayarang ito ang mga gastos ng administrasyon para sa sariling tao ay bayad at ang mga kapiterya, pantahanang mga bahay o pampalakasang mga pasilidad ay natutustusan. Sa karamihang mga kaso sa mga bayarin na ito ang isa ay makakakuha ng tiket para sa semestro na maaaring gamitin para sa bus o tren sa lugar na iyon. Ang kabayaran sa semestro ay halos 150 hanggang 250 Euros.

Upang mag-aral sa isang pribadong unibersidad o teknikal na kolehiyo ay lalo pang mahal dahil ang mga ito ay tinustusan lamang ng mga kabayaran sa pagtuturo. Ang mga kabayaran para sa mga unibersidad ay maaaring hanggang 20.000 Euros kada taon.

Bilang karagdagan, may mga gastos para sa health insurance na kinakailangan para sa Alemanya at sa mga normal na gastos ng pamumuhay. Ang mga gastos sa renta ay maaaring may malaking pagkakaiba-iba depende kung saan at paano gustong mamuhay ang  isang tao. Sa malaking  pang-industriya at mga siyudad ng unibersidad ang renta ay maaaring may kamahalan dahil walang masyadong lugar para sa lahat ng mga tao. Para sa mga istudyanteng Aleman ito samakatwid ay normal para makibahagi sa apartment kasama ng ibang tao at gumawa ng pakikibahagi-sa-apartment na komunidad para bumaba ang mga gastos para sa lahat. Isa pang murang oportunidad ay ang pantahanang bahay mula sa unibersidad. Ito ay madalas na malakas ang pangangailangan at dahil dito importanteng mag-apply para sa matitirahan ng maaga. Ang gastos para sa renta sa pantahanang bahay ay 200-400 Euros, sa ng pakikibahagi-sa-apartment na komunidad mga 300 – 500 Euros at para sa isahang apartment mula sa 400 Euro pataas, ang mga halagang ito ay maaaring magkaiba-iba mula sa bawat bayan.

Bilang karagdagan sa renta mayroon ding mga gastos para sa pagkain, mga aklat, pagkopya, telepono, internet, damit, libreng-oras at marami pang iba. Pinagsama sa ibang bansa ang Alemanya ay mayroong EU-pamantayang gastos sa lugar na ito. Kung magkanong pera ang kailangan ay depende sa maraming pag-aambagan. Maaaring kalkulahin ng isa ng mga 200 – 300 Euros.

Para matustusan lahat ng mga bagay na ito ay importanteng malaman ng maaga anong badyet mayroon ang isa at ano ang ibang mga alternatibo. Ang trabaho-para-sa-istudyante sa Alemanya ay hindi laging maaaring gawin ng mga internasyonal na mga istudyante. Una dapat nilang siyasatin ang mga patakaran at regulasyon para sa sariling bansa. Pero nga ang trabaho-para-sa-istudyante ay maaaring isang magandang paraan upang mapabuti ang badyet. Ang mga alok na trabaho ay maaaring tanggapin mula sa unibersidad din.

Isa pang oportunidad ay ang mag-apply ng mga iskolarsip. Ito ay maaaring iskolarsip mula sa isang sariling bansa o isang iskolarsip mula sa Alemanya. Sa Alemanya mayroong mga iba-ibang pagtatatag at organisasyon na tumutulong sa mga internasyonal na mga istudyante. Ang mga iskolarsip  mula sa DAAD (German Academic Exchange Service ) ay laging mabuti at sa webpage ay matatagpuan ang listahan ng lahat ng mga iskolarsip upang maghanap ng pinakamahusay. Para sa mga istudyante mula sa Europa mayroong posibilidad na makakuha ng iskolarsip mula sa programa ng ERASMUS. May kabuluhan sa bawat kaso na mag-apply para sa iskolarsip. Kahit na magbayad lang ng maliit na bahagi ng mga gastos ito ay malaking tulong.

Ito din ay importante para makakuha ng impormasyon tungkol sa kung paano tutustusan ang pag-aaral ng maaga dahil sa Alemanya ay nangangailangan ng pruweba ng tustusin. Ang pruweba ay pinaka-importante dahil ito ay kailangan para sa aplikasyon, para sa visa at sa permiso ng paninirahan. Kailangang mayroong pruweba na ang isang tao ay may 8,000 Euros bawat taon mula sa iba-ibang pinagmumulan.

Ang tustusin ay isang pinakamahalagang bahagi na hindi dapat maliitin at tungkol sa kung ano ang dapat isipin ng isang taong gustong mag-aral sa ibang bansa.