Mag-aral ng Medisina sa Alemanya

Ang pag-aaral ng medisina sa Alemanya ay naglalaman ng maraming hadlang at hamon pero nagaalok din ng namumukod na pagkakataon para sa hinaharap.

Nagaaral-sa-GermanyAng trabahong doctor ay isang hanapbuhay na naglalaman ng maraming responsibilidad at kung saan ang isa ay kailangang kumilos ng responsible. Kung kaya, mayroong mga espesyal na hadlang para sa aplikasyon at panuntunan kung ano ang mga dapat ituro sa mga pag-aaral.

Ang mga pag-aaral sa medisina sa Alemanya ay pumapailalim sa mga tiyak na panuntunan gaya halimbawa ng Medical Licensure. Ang dokumento ay nagsasabi na “panimulang kaalaman, mga kasanayan at kakayahan sa lahat ng mga paksa” na nangangailangan para sa mas malawak na paggagamot medical para sa lahat ng mga Aleman ay kailangang maituro.

Depende sa dokumentong ito ang kinakailangang pagpasok para sa mga programa ng pag-aaral ng medisina ay ang Abitur o katumbas na antas mula sa ibang mga bansa. Tangi sa roon, mayroong pambansang numerus clausus, kung saan ang pamantayang antas ang kailangang maabot.

Ang mga lugar ng unibersidad ay ibinibigay sa mga istudyante na may kinakailangang mga grado sa Abitur mula sa “Stiftung für Hochschulzulassung”.

Sa karagdagan sa antas ng pamantayan mayroong pangatlong lundagan na kinakailangang kunin upang makuha ang pwesto sa programa ng medisina. Ang pagsusulit para sa mga pag-aaral sa medisina na palasak na tinatawag na “Medizinertest” ay kinakailangan mula sa ilang mga unibersidad. Sa pagsusulit ng kalaamang ito, karanasan at pangkalahatang abilidad para mag-aral ay sinusubukan. Ito ay kailangang makuha mula sa aplikante sa lugar na tinatanggap mula sa unibersidad.

Ang mga pag-aaral mismo ay tumatagal ng pinakamababang oras na 12 termino at tatlong buwan (ang mga termino sa Alemanya ay tumatagal ng kalahating taon) at ito ay nahahati sa dalawang bahagi. Ang bahaging pre-clinical at ang bahaging clinical. Ang unang bahagi ay nagbibigay ng kinakailangang kaalaman at panteoryang mga karanasan. Ang pangalawang bahagi ay ipinapako ang pag-iisip sa praktikal na aplikasyon. Ang pangalawang bahagi ay naglalaman din ng isang taon na internship, kung saan nagbibigay ng mga pananaw sa nakababahalang pamumuhay ng ospital.

Kinakailangan ding kumuha ng mga praktikal na karanasan sa unang bahagi, halimbawa ang maikling internships o pagsasanay sa pag-aalaga.

Mayroong dalawang mga pagsusulit sa medisina na kailangang maipasa sa panahon ng mga pag-aaral, parehong naglalaman ng nasusulat at pasalitang bahagi. Para sa pagpasok sa medical at sa antas ng doctor kailangan din gumawa ng pagtatapos. Ang pagtatapos ay tumatagal ng isa hanggang dalawang termino sa buong-oras na mga pag-aaral o maaari ring gawin sa panahon ng normal na mga pag-aaral.

Dahil sa mga programa ng Bachelor at Master mayroong mga ilang pagkakaiba sa pagitan ng mga programa. Ang ilang mga unibersidad ay pinanatili ang mga lumang sistema at ginagawa ang mga pag-aaral bilang kabuuan. Ang dalawang bahagi ay ginagawa sa isang programa ng pag-aaral. Ang ibang mga unibersidad ay tinanggap ang mga sistema ng Bachelor at Master at iniba ang kanilang mga programa. Ang dalawang bahagi ay matatagpuan na ngayon sa Bachelor at Master. Sa antas ng Bachelor ang isa ay pinapayagang magtrabaho sa mga medikal na lugar pero hindi bilang isang doctor. Ang pagbabagong ito ay medyo bago kaya ito ay hindi pa tinatapos sabihin kung aling mga trabaho ang maaaring gawin sa Bachelor.


Para sa mga internasyonal na mga istudyante napakahalagang magkaroon ng mabuting kaalaman ng wikang Aleman. Kinakailangan ito para sa mga pagsusulit at para sa “Medizinertest”. Mayroon pang isang posibilidad, pinangalanan ang mag-aral ng mga programang medical sa Alemanya ngunit sa wikang Ingles.

Ang pag-aaral ng medisina sa Alemanya ay nagbibigay-daan upang makapag-hanapbuhay bilang isang doktor sa lahat mga bansang taga-Europa at pagkatapos ilang pagsasanay din sa bawat ibang bansa sa buong mundo.