Mag-aral ng Ingles sa Alemanya

Para doon sa mga gustong mag-aral sa Alemanya ngunit mas gustong mag-aral ng Ingles para matuto ng dalawang wika o dahil mas konti ang alam nilang Aleman para mag-aral sa wiking ito posibleng mag-aral sa Alemanya sa wikang Ingles.

Nagaaral sa GermanyMas maraming unibersidad ang nag-aalok ng mga programang pag-aaral sa wikang Ingles. Lalong-lalo na sa antas ng Master ang mga programa sa Ingles ay laganap. Ngunit maraming programang Bachelor ang iniaalok din sa Ingles. Ang mga ito ay kadalasang tinatawag na mga Internasyonal na pag-aaral o may mga karagdagang Internasyonal sa kanilang titulo. Ang mga programang pang-ekonomiya at karunungang panlipunan ay iniaalok sa Ingles ng mas madalas ngunit ang medisina, natural na agham at agham pang-agrikultura ay nagiging normal din.

Ang mga programa ay hindi lamang isinasagawa sa wikang Ingles ngunit nagtatakda din ng halaga sa internasyonal na aspet at nilalaman.

Para sa mga internasyonal na mga Istudyante ang programang pag-aaral sa Ingles ay mabuting pagkakataon upang mag-aral sa ibang bansa at matuto hindi lamang ng wikang internasyonal sa libreng oras ngunit gayun din sa Ingles sa panahon ng pag-aaral. Sa mga programang ito ang mga istudyante na hindi makabisita sa kurso ng wikang Aleman dati ay makakakuha rin ng pagkakataon na mag-aral sa Alemanya. Para makapag-aral ng programang Ingles ito ay normal ngunit hindi naman kailangang tuparin ang pangangailangan sa wikang Aleman.

Para sa mga gustong kumuha ng pagkakataon ay maaaring hanapin ang naangkop na programa sa dalawang magkaibang mga paraan. Una maaari nilang tingnan sa paboritong unibersidad. Ang mga programang Ingles ay karamihang may titulong Ingles kung kaya maaaring matagpuan ng mas madali. Ang isa ay maaaring tumingin sa webpage kung ang paboritong unibersidad ay nag-aalok ng mga programang internasyonal sa isang paksa. Tangi sa roon, ang isa ay maaaring tumingin sa webpage ng DAAD (German Academic Exchange Service ). Sila ay nag-aalok ng listahan ng lahat ng mga programang pag-aaral sa wikang Ingles sa Alemanya. Kung ang isa ay mayroon ng kongkretong palagay kung ano ang gusto nyang pag-aralan, posible ring maghanap kasama ng programang iniaalok ng DAAD. Ito ay maghahanap ng naaangkop na programa ng pag-aaral. Ito rin ay nagbibigay ng pinaka-importanteng impormasyon tungkol sa mga programa ng pag-aarl at mga nilalaman. Ang pahina ay nagaalok din ng mga ugnayan sa webpages ng mga unibersidad at programa ng pag-aaral.

Ang lahat ng impormasyon ng DAAD ay nakasulat sa wikang Ingles kung bakit madali para sa mga internasyonal na mga istudyante ang makuha ang lahat ng impormasyon walang kaalaman sa wikang Aleman at para makapili ng naaangkop na programa ng pag-aaral.

Ang mga programang internasyonal ay karamihang iniaalok sa mga istudyanteng gustong gugulin ang kanilang buong antas ng pag-aaral ng Bachelor o Master sa Alemanya. Para doon sa mga gustong mag-aral ng isang semestro sa Alemanya mas mabuting pumunta sa unibersidad na may mga kurso ng Aleman. Para sa maikling oras na ito mas may kakayahang matutunan ang wika habang binibigkas at pinapakinggan sa lahat ng oras. Ngunit ang mga programang ito ay maaari ring makagawa ng mga kataliwasan at ang isa ay maaaring pumili ng tamang unibersidad at programa para sa kanyang sariling kagustuhan.

Kahit na ang isa ay nag-aaral ng Ingles ang panahon sa Alemanya ay isang malaking karanasan. Posibleng matutunan ang Aleman sa mga kursong pang-wika at sa mga libreng oras kasama ang bagong kaibigan mula sa unibersidad. Kasabay nito ang isa ay maaaring kumuha ng programang internasyonal at maging akma sa Ingles.