Kung Bakit Dapat Mag-aral sa Germany

Ang mga unibersidad sa Alemanya ay may totoong magandang network sa mga unibersidad sa buong mundo. Taon-taon, libo-libong mga istudyante ay mayroong pagkakataong mangibang-bansa at gumugol ng ilang panahon sa ibang bansa, mag-aral at manirahan. Ito ay nararapat maging katulad para sa mga internasyonal na mga istudyante. Dahil dito, ang mga unibersidad sa Alemanya at mga kolehiyong pang-teknikal ay sinusubukang magbigay ng sapat na lugar sa unibersidad para sa mga internasyonal na mga istudyante at nagsusumikap din sila na masuportahan sila sa iba pang maraming katanungang nauukol sa panahon sa ibang bansa.

NAGAARAL SA GERMANYNgunit ano ang meron sa Alemanya upang maging espesyal ito at ano ang maaari nitong ialok sa mga istudyante mula sa buong mundo? Ang Federal Republic ng Alemanya ayon sa sukat ay may kaliitang bansa ngunit ang kasaysayan nito maging ang aktuwal na ginagampanan nito sa buong mundo ay isang bagay na espesyal. Hindi lamang sa Europa na ang Alemanya ay may mahalagang posisyon ngunit ito rin ay isang importanteng internasyonal na kasosyo at manlalaro sa larangan ng kalakalan, nauukol sa mga katanungang political at pang-ekonomiya.

Ang mga empleyadong Aleman mula sa iba’t-ibang larangan at disiplina ay malaking pangangailangan sa buong mundo at mayroong makatotohanang pagkakataon na makakuha ng trabaho sa isang internasyonal na kumpanya sa maraming iba’t-ibang bansa. Ang Alemanya mismo ay isang maganda at kaakit-akit na bansa na maaaring magkaroon ng trabaho pagdating ng panahon.

Ang mga oportunidad ay umiiral dahil sa magandang sistemang pang-edukasyon ng Alemanya.

Ang mga unibersidad at ang mga natamong katibayan ng mga nagtapos ay mga kilala sa buong mundo at nagpapakita sa hinaharap na taga-empleyo na ang istudyante ay mayroong matatag na paunang edukasyon at mayroon ding kaalamang pang-hinaharap. Sa mga unibersidad sa Alemanya ang praktikal na bahagi ng mga pag-aaral ay mayroong mahalagang bahagi na gagampanan. Ang mga internships ay kinakailang gawin sa maraming mga programa ng pag-aaral at ang bawat propesor ay nagrerekomendang gumawa ng isa. Ang malaking industriya lalong-lalo na ang malalaking siyudad ay nagbibigay na maraming pagkakataon para sa mga ganitong internships. Maaaring makapasok ang isa pinaka-kakaibang uri ng disiplina at mga kumpanya.

Depende kung saang lugar sa Alemanya ang isa ay magdedesisyon kung saan mag-aaral, maraming mga gawain at paglalakbay na maaaring gawin at puntahan sa libreng oras o sa araw ng mga walang pasok. Sa mga oras ng paglalakbay, maaaring makita ng isa ang mga iba’t-ibang lugar ng bansa at lahat ng mga mukha nito. Sa may maraming oras at mas malaking halaga ng pera ang isa ay maaaring maglakbay sa Europa magmula sa Alemanya. Ang bansa ay nagbibigay ng perpektong umpisa para sa paglalakbay at makikita ng isa ang maraming mga bansa sa pagkakataong nasa ibang bansa.

Sa Alemanya ay naroon ang dagat at dalampasigan ng Nord- at Ostsee, pang-kultura at makasaysayang kawili-wiling nayon o mga gusali at mga lugar na pampalakasan sa panahon ng taglamig sa may timog. Tiyak na walang nakaiinip na oras habang nag-aaral sa Alemanya.

Ang pag-aaral sa Alemanya ay nabago sa panahon ng proseso ng Bologna at sa mga pagbabagong nagresulta sa sistema ng Bachelor at Master. Ang unang katibayan ng pagtatapos na nakamit ay tinawag na Bachelor. Pagkatapos nito mayroong posibilidad na magpatuloy sa mas malalim o karagdagang programa ng Master. Parehong may kasarinlan at may pagtanggap na nagsipagtapos.

Ang malaking tampulan sa pananaliksik ng mga proyekto ay siya ring dahilan ng magandang reputasyon ng mga unibersidad ng Alemanya. Ang estado ay naglalaan ng pera para sa mga pagsasaliksik ng mga proyekto at binibigyang-daan nito ang istudyante na gawin ang sariling mga proyekto at matuto sa aktuwal na mga sitwasyon sa tunay na buhay.

Ang mga programa ukol sa pag-aaral ay higit na itinuturing na mas mahirap kaysa sa ibang mga bansa ngunit ito ay may positibong tama sa reputasyon.

Sa semestro sa ibang bansa o ang isang may katibayan ng pagtatapos mula sa Alemanya ay mayroong magandang pagkakataon sa hinaharap at sa ilang higit pang sariling pagpupursige ang isa ay maaaring makapagtrabaho sa buong mundo.

Tangi sa roon, ang pag-aaral sa Alemanya ay di lamang magbibigay ng mga kawili-wiling mga paksa kung hindi pati na rin ang iba’t-ibang mga gawain sa libreng oras at maraming pagkakataong makapaglakbay. Katumbas talaga ng halaga ang makilala ng higit ang bansa sa kalagitnaan ng Europa.