Kalusugan at Medikal na Paggamot

Ang importanteng anggulo sa pag-aaral sa Alemanya ay ang paghanap ng naaangkop na seguro sa kalusugan. Maaring isipin ng isa ang tungkol sa paksang ito ng maaga dahil ito ay kinakailangan para sa aplikasyon. Sinasabi sa batas na ang bawat tao na naninirahan sa Alemanya ay kailangang magkaroon ng seguro sa kalusugan.

Nagaaral sa GermanyMayroong pagkakaiba sa pagitan ng sapilitang seguro ng kalusugan kung saan ang isa ay automatikong miyembro at ang pribadong seguro ng kalusugan na nangangailangan ng ilang mga pangyayari. Para sa mga internasyonal na mga istudyante mayroong ilan pang mga tipanan, halimbawa ang seguro ng kalusugan mula sa mga bansang Eu ay maaaring tanggapin sa Alemanya. Para doon sa mga mayroon ng seguro sa kanilang sariling bansa dapat nilang tanungin kung ito ay tinatanggap sa Alemanya.

Kahit na ang seguro sa kalusugan ay tinatanggap makabubuti ang magkaroon ng karagdagang pribadong seguro ng kalusugan. Ang mga kundisyon at benepisyo ng pantahanang seguro ng kalusugan ay maaaring mabawasan sa Alemanya at hindi lahat ng gastusin ay nasasakop o ilang mga benepisyo ay hindi nababayaran sa ano mang paraan. Importanteng makuha ang impormasyon at iwasan ang mataas na co-payments.

Para doon sa mga ayaw ng seguro ng kalusugan dahil ang nasa isip nila ay kinakailangan lamang ito para sa mga masamang karamdaman o aksidente ay nagkakamali. Ang mga aksidente ay maaaring mangyari rin ng napakadali sa panahon na nasa ibang bansa. Ito ay maaaring maging simpleng pinsala sa pampalakasan o sa aksidente sa trapiko habang namimili sa siyudad. Kung ang pananatili sa ospital at mga operasyon ay kinakailangan ang mga gastos ay hindi maaaring saklawin ng mga istudyante. Ang karagdagang pribadong seguro ng kalusugan ay sinasaklaw ang mga gastos na magkakayag ng mataas na co-payments kasama ng normal na seguro.

Ang karagdagang seguro ng kalusugan o para sa mga maikling paglalakbay ang isang seguro sa paglalakbay ay sumasaklaw ng karamihan ng importanteng panimulang paggamot at bukod dito naglalaman ng mga benepisyo para sa sariling sitwasyon.

Lalong-lalo na para sa mga istudyante na gumugugol ng mahabang panahon sa pag-aaral sa Alemanya importante na masaklaw ang medical at pang-dentistang paggagamot. Ang normal na konsultasyon ay nagsasanhi na ng mga gastos na dapat bayaran. Ang ginawin o iba-ibang normal na karamdaman ay hindi nagiging matinding paghihirap pero ang isa ay maaaring pumunta sa doktor ng hindi natatakot sa mga gastos.

Ang mga normal na konsultasyon ay maaaring mangibabaw para sa karamihan ng mga istudyante, para sa mga kababaihan mayroon ding mga pagbisita sa gynecologist. Ngunit sa pribadong seguro ng kalusugan nagaalok ng higit pa para sa mga istudyante. Kung ang pagpunta sa ospital ay dahil sa aksidente at nangangailangan ng matagal na pananatili at hinaharap ng mataas na gastusin, ang mga ito ay sinasaklaw mula sa pribadong seguro. Ang isa pang punto ay ang walang sinuman ang nagnanais pero maaaring maganap at pinasasabog ang bawat badyet ng mga istudyante ay ang paghahatid sa ospital sa sariling bansa. Kapag mayroon talagang masamang mga pinsala at mahabang pananatili sa ospital ang pagkakataong ito ay isinasalang-alang at halos walang seguro mula sa sariling bansa ang sasaklaw sa mga gastos. Ang pribadong seguro sa kalusugan para sa mga banyaga sa halip ang sasaklaw sa halaga.

Ngunit sa Alemanya mayroong mga maraming nagbibigay ng iba’t-ibang seguro at sila ay nagkakaiba mula sa isa’t-isa, ang mga hindi laging nakikilala ng mga kliyente. Ang mga pagkakaiba ay batay sa mga solong benepisyo, sa mga nasasaklaw na mga halaga at sa buwanang gastos na binayaran mula sa mga kliyente. Para sa mga istudyanteng nasa panahon ng pag-aaral sa ibang bansa ang pera ay maaaring isang importanteng argumento.

Upang alukin ang bawat istudyante sa Alemanya isang espesyal na handog ng mga bihasa sa seguro mula sa MAWISTA  ang pagtatatag nila ng sarili sa lugar na ito. Mga espesyal na handog na sumasaklaw sa mga pangngailangan sa panahon sa ibang bansa at malinis na mga gastos ay kumumbinse ng maraming mga istudyante. Mga puntos kagaya ng paggawa ng “sertipiko para sa pagpasok” na ginagamit para sa pag-aaply ng visa ay natural at nangyayari kahit di sabihin.

Lahat ng mga kundisyon at benepisyo sa kabuuan ay maaaring matagpuan sa pagpindot sa Health Insurance para sa International mga mag-aaral. Sa pahinang ito ang isa ay maaaring makakuha ng mabilis na pangkalahatang-ideya at ikumpara ang mga benepisyo ng Health Insurance para sa mga banyagang nasyonal sa Alemanya doon sa MAWISTA rates.

Ang mga seguro mula sa MAWISTA ay napaka-angkop din dahil sila ay maaaring i-book ng kumportable at madali sa pamamagitan ng internet. Kung kaya posibleng makumpleto ang seguro sa sariling bansa. Ang isang bagay lamang na dapat gawin ay punuan ang Online-Form  kasama ng importanteng impormasyon tungkol sa tao.

Maliban sa seguro ng kalusugan maaari ring maging makatwiran at kailangan para sa mga internasyonal na istudyante ang mag-book ng personal seguro ng pananagutan o seguro sa bagahe. Ang mas maraming impormasyon sa mga produktong ito ay maaari ring makita sa webpages ng MAWISTA.

Higit pang impormasyon tungkol sa mga German sistema kalusugan ay makikita sa ilalim: http://www.germanyhis.com/de/