Ano ang Gastos upang Mag-aral sa Alemanya

Ang katanungang “At ano ang gastos?” ay isa sa mga unang tanong ng isang nagtatanong o itinatanong ng mga magulang kapag ang kanilang mga anak ay gustong mag-aral sa ibang bansa. Hindi lamang ang isang buong katibayan sa ibang bansa ngunit ganun din ang isang solong termino na maaaring kasama ang mga gastos na wala roon sa sariling bansa.

nagaaral-sa-germanyAng unang punto ng gastos ay ang kabayaran sa pagtuturo. Sa Alemanya ito ay medyo mababa kumpara sa ibang mga bansa at sa ilang mga unibersidad ay walang mga babayaran. Karamihan sa mga unibersidad sa Alemanya ay tinutustusan ng estado at gobyerno at maliit lamang na halaga ng kanilang pera ang nanggagaling mula sa kabayaran sa pagtuturo. Kung magkano ang babayaran ay depende sa lokasyon ng unibersidad. Bawat pederal na estado ay maaaring magdesisyon ng sarili, kung ito ay may sapat na pera upang buwagin ang kabayaran sa pagtuturo o kung nangangailangan ito ng karagdagang mga kabayaran. Ang pederal na mga estadong Bayern, Hamburg, Niedersachsen at Nordrhein-Westfalen ay nananatiling sumisingil ng kabayaran sa pagtuturo. Lahat ng iba pang mga pederal na mga estado ay hindi naniningil ng kabayaran sa pagtuturo o kabayaran lamang para sa mga matagalang-istudyante at para sa mga pangalawang antas.

Para doon sa mga nais na mag-aral sa pribadong unibersidad mayroong mga dapat kalkulahin na mas mataas na kabayaran sa pagtuturo. Ang mga pribadong unibersidad ay tinutustusan lamang mula sa kabayaran sa pagtuturo at kung kaya ang mga ito ay mas mataas. Ito ay posible, na ang mga istudyante ay dapat na magbayad hanggang 20.000 Euros bawat taon.

Bilang karagdagan sa mga kabayaran sa pagtuturo ito ay normal sa Alemanya na mayroong iba pang halaga na tinatawag na kabayaran sa semestro. Ang halagang ito ay kailangang bayaran ng bawat istudyant at sinasakop ang mga gastos ng administrasyon at sa pagtutustos sa mga kapiterya, lugar na pampalakasan at pangtahanang mga bahay. Tangi sa roon, kasama nito ang pera para sa bus tiket ng semestro. Sa karamihan ng mga unibersidad posible ang gumamit ng students-card bilang tiket para sa bus at tren sa lugar. Ang kabayaran sa semestro ay maaaring magkakaiba mula sa mga unibersidad at ang gastos ay mga 150 hanggang 250 Euros.

Ang pangalawang malaking bahagi bukod sa kabayaran sa pagtuturo ay ang mga gastos sa pamumuhay. Ang Alemanya ay hindi mas mahal kaysa sa ibang mga bansa ngunit ang isa ay medyo kinakailangang magdagdag ng maraming pera kung hindi naninirahan sa bahay ng mga magulang. Ang mga gastos sa pamumuhay sa Alemanya ay nagkakaiba ng malaki depende sa lugar. Isang malaking pagkakaiba ang manirahan sa malaki at industriyal o siyudad ng unibersidad o sa maliit na bayan kung saan hindi ito sobra-sobra sa tao. Lalong-lalo na sa mga lugar na may mataas na kakulangan sa mga pabahay ang mga istudyante ay bumubuo ng pagbabahagi-ng-apartment na mga komunidad at ibinabahagi ang mga panimulang mga gastos.

Ang pagbabahagi-ng-apartment ay isang murang alternatibo sa sariling apartment. Ang mga unibersidad din ay nagbibigay ng mga pamahayang bahay para sa kanilang mga istudyante kung saan ang isa ay maaaring mamuhay ng may kamurahan. Sa mas maraming kaso ang kusina ay ibinabahagi sa ibang mga istudyante at ang isa ay mayroong maliit na solong kuwarto. Ang pag-aapply ng maaga para sa pwesto sa pamahayang bahay ay itinataas ang pagkakataon na makakuha ng isa sa pinakamalakas na pangangailangang lugar. Ang gastos sa mga pamahayang bahay ay magmula sa 200 at 400 Euros, ang kuwarto sa pagbabahagi-ng-apartment na komunidada ay nasa pagitan ng 300 at 500 Euros. Ang solong apartment ay maaaring magkagastos mula 400 Euros pataas.

Mayroong mga ilang higit pang mga bagay na kailangan upang mamuhay bukod sa kuwarto. Nagsisimula sa pagkain at damit, nagpapatuloy sa mga aklat para sa unibersidad at libreng oras na mga kaganapan, ang mga gastos na ito ay bumubuo ng iba pang bahagi ng mga gastusin. Depende sa mga paksa, ang isa ay kailang bumili ng maraming libro o kumopya ng mga material ng panayam, ang mga gastos ay maaaring mga 50 Euros bawat semestro. Ang perang kailangan para sa pagkain ay depende sa bawat tao. Sapat na ba ang pagkain ay mula sa kapiterya o gusto mong magluto ng mga buong pagkaing produkto sa iyong bahay? Karagdagan sa pagkain ay may mga libreng oras na mga kaganapan. Hindi mahalaga kung mas pinipili ang pampalakasan at kailangang magbayad para sa pagiging miyembro ng samahan o kung gusto mong lumabas kasama ng mga kaibigan at nangangailangan ng pera para dito. Sa kabuuan, mabuti ang tingnan ang sariling pamumuhay at kalkulahin sa mga 200 Euros pa.

Ang ibig sabihin ng manggaling sa ibang bansa ay nais ng isa na minsan ay umuwi upang makita ang pamilya sa Pasko o sa mga bakasyon. Para sa mga paglalakbay mayroong mga gastos na dapat kalkulahin, kung saan medyo may kamahalan depende sa distansiya sa sariling bansa.

Ang lahat ay dapat kalkulahin para sa kanyang mga pangangailangan at gumawa ng listahan kung ano ang mga kailangan upang mamuhay. Kung ang pananalapi lamang ay tiyak posible ang mag-aral sa Alemanya.