Ang pagkuha ng MBA sa Alemanya

Ang Master of Business Administration (MBA) ay isa sa pinakakilalang Master na antas ng mga programa at ito ay itinuturo at pinagtibay sa buong mundo. Kung kaya, ang antas na MBA ay ipinatupad na nakakatayong-magisa na katibayan. Ito ay kilala sa pagiging malakas na ugnayan nito sa pagitan ng mga karanasanang praktika at mga kaalamang pangteorya.

MBA - Master of Business AdministrationSa Alemanya posible ring makakuha ng antas ng MBA sa magkakaibang mga paraan. Sa paggawa nito bilang buong oras na programa na pag-aaral ito ay tumatagal ng 12 hanggang 24 na buwan upang makuha ang katibayan, depende sa programa, estado at unibersidad. Posible ring gawin ang MBA bilang kalagitnaang pag-aaral. Kung ganon posible ang patuloy na magtrabaho sa inyong kumpanya at mag-aral sa gabi o sa katapusan ng Linggo upang makuha ang katibayan. Dahil sa limitadong oras ng pag-aaral kung kaya tumatagal ng mas mahaba upang makuha ang katibayan.

Para sa mga gustong patuloy na magtrabaho sa panahon ng pag-aaral ng MBA maaari ring piliin ang isa pang modelo, tinatawag na Executive MBA. Sa modelong ito ang mga pag-aaral ay kumukuha ng bahagi sa napagkasunduan sa pagitan ng employer at ito rin ay tinustusan sa pamamagitan nito. Ang MBA ay ginawa para sa mga executive managers at nakabalangkas ng napakahigpit.

Ang huling alternatiba ay ibinigay ng Distance Learning, ang ibig sabihin pag-aaral sa tahanan. Sa pamamagitan ng internet ito ay posible at medaling makuha ang mga kinakailangang dokumento at maaaring matututo ang isa sa kanyang sariling tahanan. Binibigyan nito ng mga pag-aaral ng mga nakakasunod na disenyo ngunit nangangailangan din ng disiplina.

Ang mga kinakailangan para makapasok sa programa ng MBA ay katulad sa mga normal na antas sa master. Kinakailangang nakatapos ng ibang pag-aaral dati, alinman sa Bachelor o Diploma na katibayan. Sa ilang mga kaso posibleng iwasan ang antas kasama ng sapat na praktikal na karanasan sa mga paksa. Ang kaibahan sa normal na antas ng programa ng Master ang MBA ay itinuturo sa Business Schools sa halip na sa mga unibersidad.

Ang pangganyak para sa programa ng pag-aaral ng MBA ay halos katulad sa programa ng master, karagdagang edukasyon sa importanteng mga paksa, mas mabuting mga pagkakataon para sa karera at pagpapalalim ng kaalaman ng isa. Ang mga pag-aaral ay kadalasang inuumpisahan pagkatapos ng ilang oras na praktikal na pagtatrabaho. Ang antas ng MBA ay pinagtibay sa management-networks ngunit ito rin ay naging kalat na kalat na ang pag-aaral ng solo ay hindi na ang mga paraan sa ehekutibong mga posisyon. Kinakailangan din na gamitin ang kaalamang nakamit sa positibong paraan.

Upang makuha ang katibayan kinakailangang gumawa ng master-thesis at ipasa ang isang pasalitang pagsusulit.

Ang mga programa ng MBA sa Alemanya ngayon ay medyo kalat na kalat at kinakailangan. Sa kasamaang palad, sa pagkalat kasama rin ang pagbaba ng kalidad. Bawat Business School ay hindi katulad ng iba hinggil sa nilalaman at kalidad ng pagtuturo. Upang makita ang mga mabubuti malaking tulong ang tumingin sa pagpapatunay ng mga programang pag-aaral. Ang mga nagsasariling kumpanya ay sinisiyasat ang kalidad ng mga iniaalok na programa.

Ang programa ng MBA ay tinutustusan lamang ng mga kabayaran sa pagtuturo. Kung kaya, ang mga bayarin ay medyo may kamahalan. Para sa programa ng MBA ang isa ay nagkakalkula ng mga 90.000$ kasama ang mga gastos sa pamumuhay at iba pa.

Para sa mga interesado sa ganitong programa at sa German Business Schools maaaring makakuha ng higit pang impormasyon sa webpage www.mba.de. Aling mga lugar ang nag-aalok ng ganitong programa ng pag-aaral? Anong mga posibilidad ang nakalaan para matutustusan ang mga pag-aaral? Nasaan ang mga pangunahing kaibahan sa pagitan ng MBA at Master? Tangi sa roon, nag-aalok sila ng taga-hanap na makinarya para makahanap ng angkop na Business School para sarili. Mayroon ding mga petsa para sa presentasyong ng impormasyon para sa iba’t-ibang mga paksa.