Isang Gabay sa Pag-aaral para sa Internasyonal na mga Istudyante

Ang pag-aaral sa ibang bansa sa Germany ay isang malaking pagkakataon hindi lamang para sa mga taga-Europa kung hindi para sa mga istudyante mula sa buong mundo. Sila ay makikinabang mula sa isang mataas na kalidad na sistemang pang-edukasyon, matututo ng bagong wika at magkamit ng karanasan mula sa kawili-wiling bansang ito. Hindi kahalagahan kung ang isang tao ay gugugulin ang kabuuang pag-aaral sa Alemanya o talaga lamang interesado sa isang termino sa ibang bansa; ang mga pahinang ito ay maglalaan ng mga kinakailangang impormasyon tungkol sa lahat ng nauukol sa mga paksa.